نمایش # 
عنوان نمایش از %s
بخشنامه شماره 54/102272 مورخ 96/5/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه منقضی کردن پیش پرداخت ها و موجودی ها 01 شهریور 1396
بخشنامه شماره 54/102287 مورخ 1396/5/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مهلت ارسال صورتحساب هزینه ای سال 1395 01 شهریور 1396
بخشنامه شماره 53/256824 مورخ 1395/12/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص برگشت مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال 1395 29 فروردين 1396
دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور 21 اسفند 1395
آیین نامه جدید تضمین معاملات دولتی 24 آذر 1394
بخشنامه شماره 54/61741 مورخ 1393/05/11 معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشوردرخصوص نمونه فرم صورت مغایرت بانکی 15 مرداد 1393
امکان کسرحق بیمه ازاضافه کارکارکنان 14 مرداد 1393
تصويب نامه هيات وزيران در خصوص حد نصاب معاملات دولتي موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات 11 خرداد 1393

ویژه های امروز


تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه هماهنگی وتلفیق حساب های استان تهران می باشد.

طراحی و اجرا توسط سپیک