همکاران اداره

 

                    همکاران اداره تلفیق حسابها و امور بدهی های استان تهران

 

  1. محمدرحیمی              کارشناس ارشدمدیریت           رییس اداره                تلفن تماس:  22274749
  2. خدیجه قیصربیگی        کارشناس ارشدمدیریت       حسابرس مسئول            داخلی   226-22225072
  3. لادن دزفولی              کارشناس حسابداری             حسابرس                  داخلی   226-22225072
  4. حسین افشاریگانه      کارشناس حسابداری             حسابرس                  داخلی   225-22225072
  5. سیما محدث             کارشناس حسابداری             حسابرس                  داخلی   222-22225072
  6. سعید جعفری خالدی  کارشناس  حسابداری             حسابرس                  داخلی   221-22225072
  7. مژگان حبیبی            کارشناس ارشدحسابداری       حسابرس                  داخلی   224-22225072
  8. مجتبی ملایی           کارشناس حسابداری              حسابرس                  داخلی   225-22225072

ویژه های امروز


تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه هماهنگی وتلفیق حساب های استان تهران می باشد.

طراحی و اجرا توسط سپیک