نمایش # 
عنوان نمایش از %s
بخشنامه شماره 57/186900 مورخ 1396/8/30 : در خصوص ابلاغ چک لیست شیوه نامه شناخت ، اندازه گیری و گزارشگری بدهی ها و ذخایر و بدهی های احتمالی 14 آذر 1396
اسناد خزانه اسلامی موضوع قانون بودجه سال 1396 24 آبان 1396
اعلام کد شبای جدید سازمان تامین اجتماعی 12 شهریور 1396
بخشنامه 57/64164 مورخ 96/4/11 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص صدور اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 17 مرداد 1396
تصویب نامه شماره 33263/ت54270ه مورخ 1396/3/23 هیات محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور 15 مرداد 1396
بخشنامه شماره 57/66494 مورخ 1396/4/13 : در خصوص نحوه انجام حسابرسی ویژه بدهی ها و مطالبات سالانه 1395 15 مرداد 1396
اسنادخزانه اسلامی موضوع تبصره(36) قانون اصلاح بودجه سال 1395 31 ارديبهشت 1396
بخشنامه شماره 57/8289 مورخ 96/1/26 در خصوص انتشار اسناد خزانه موضوع تبصره 36 29 فروردين 1396
فرم های بدهی ها و مطالبات(الگوی اکسل)جهت بارگذاری درسماد 19 دی 1395
اسناد خزانه اسلامی موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 01 آذر 1395

ویژه های امروز


تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه هماهنگی وتلفیق حساب های استان تهران می باشد.

طراحی و اجرا توسط سپیک