نمایش # 
عنوان نمایش از %s
فرم جدید شماره(2-2) معرفی اشخاص ذینفع دریافت اسناد خزانه اسلامی 16 بهمن 1396
بخشنامه شماره 57/186900 مورخ 1396/8/30 : در خصوص ابلاغ چک لیست شیوه نامه شناخت ، اندازه گیری و گزارشگری بدهی ها و ذخایر و بدهی های احتمالی 14 آذر 1396
اسناد خزانه اسلامی موضوع قانون بودجه سال 1396 24 آبان 1396
اعلام کد شبای جدید سازمان تامین اجتماعی 12 شهریور 1396
بخشنامه 57/64164 مورخ 96/4/11 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص صدور اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 17 مرداد 1396
تصویب نامه شماره 33263/ت54270ه مورخ 1396/3/23 هیات محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور 15 مرداد 1396
بخشنامه شماره 57/66494 مورخ 1396/4/13 : در خصوص نحوه انجام حسابرسی ویژه بدهی ها و مطالبات سالانه 1395 15 مرداد 1396
اسنادخزانه اسلامی موضوع تبصره(36) قانون اصلاح بودجه سال 1395 31 ارديبهشت 1396
بخشنامه شماره 57/8289 مورخ 96/1/26 در خصوص انتشار اسناد خزانه موضوع تبصره 36 29 فروردين 1396
فرم های بدهی ها و مطالبات(الگوی اکسل)جهت بارگذاری درسماد 19 دی 1395

ویژه های امروز


تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه هماهنگی وتلفیق حساب های استان تهران می باشد.

طراحی و اجرا توسط سپیک