فایل آموزشی نغییرات ثبت های حسابداری سال 95 نسبت به 94

 

فایل تغییرات در نحوه ثبت های حسابداری سال 95 در منوی رهنمود های حسابداری،قسمت فایل های آموزشی به ترتیب در مبحث تملک نسخه 95 و تغییرات هزینه ای 95 به 94 بارگذاری گردید.

 

برگزاری دوره آموزشی حسابداری تعهدی توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت

 

 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری در نظر دارد دوره آموزشی حسابداری تعهدی رابرگزارنماید.کلیه همکاران مالی و علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل ذیل را مطالعه نمایند و یا با این اداره تماس بگیرند.  

 

  دریافت راهنما

 

برگزاری کارگاه های آموزشی بستن حساب و حسابداری تعهدی

برنامه برگزاری دوره های آموزشی جهت مسوولین مالی دستگاههای اجرایی استان در محل سالن جلسات اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان تهران:

 

1-   کارگاه آموزشی نحوه بستن صورتحسابها عملکرد بودجه سال 1393 در مورخ 1394/06/02ساعت 8.30 تا 12

2-   کارگاه آموزشی نظام حسابداری بخش عمومی(اعتبارات هزینه ای) در مورخ 1394/06/03 ساعت 8.30 تا 12

3-   کارگاه آموزشی نظام حسابداری بخش عمومی(اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای) در مورخ 1394/06/21ساعت 8.30 تا 12

4-   کارگاه آموزشی نظام حسابداری بخش عمومی(اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای، جهت شهرداری ها) در مورخ 1394/06/23 ساعت 8.30 تا 12

ویژه های امروز


تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه هماهنگی وتلفیق حساب های استان تهران می باشد.

طراحی و اجرا توسط سپیک