ابزارکمکی اسکن پیوست های صورتحسابهابه همراه فایل راهنما

 

 

دریافت فایل

دریافت فایل راهنما

آموزش نصب سناما

دریافت فایل آموزش نصب سناما

آپدیت های جدیدسناما

 

 

نرم افزار (setup)  جدید به منظور نصب ابزار ثبت آفلاین برای آندسته از دستگاههای اجرایی که تا کنون موفق به نصب ابزار نشده اند.

 

توجه:اگربرای بارنخست اقدام به بروزرسانی می نمائید، کلیه به روزرسانی هابه ترتیب ازنسخه1تا8 بایدحتما انجام شود.برای دفعات بعد فقط آخرین نسخه اضافه شده .


راهنمای به روزرسانی نسخه شماره1

نسخه به روزرسانی شده شماره 1(93/04/01)

راهنمای به روزرسانی نسخه های 2 تا6

نسخه به روزرسانی شده شماره 2(93/04/09)

نسخه به روزرسانی شده شماره 3(93/04/09)

نسخه به روزرسانی شده شماره 4(93/04/09)

نسخه به روزرسانی شده شماره 5(93/04/09)

نسخه به روزرسانی شده شماره 6(93/04/16)

 نسخه به روزرسانی شده شماره 7(93/05/12)

نسخه به روزرسانی شده شماره 8(93/05/26)

نسخه به روزرسانی شده شماره 9(93/06/29)

نسخه به روزرسانی شده شماره 10(93/08/21)

نسخه به روزرسانی شده شماره 11(93/09/09)

نسخه به روزرسانی شده شماره 12(93/10/28)

نسخه به روزرسانی شده شماره 1-13(93/12/09)

نسخه به روزرسانی شده شماره 2-13(93/12/12)

نسخه به روزرسانی شده شماره 1-14(94/02/08)

نسخه به روزرسانی شده شماره 2-14(94/02/08)

نسخه به روزرسانی شده شماره 3-14(94/02/08)

نسخه به روزرسانی شده شماره 4-14(94/02/08)

ویژه های امروز


تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه هماهنگی وتلفیق حساب های استان تهران می باشد.

طراحی و اجرا توسط سپیک