نمایش # 
عنوان نمایش از %s
شیوه نامه شناسایی دارایی های دولت 12 ارديبهشت 1395
نظام حسابداری بخش عمومی(تعهدی)نسخه 1395 12 ارديبهشت 1395
نظر دیوان محاسبات کشور در خصوص اصلاحیه مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور و وصولی خزانه معین استانها 31 فروردين 1395
بخشنامه شماره 12279/54 مورخ 30/1/1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی 31 فروردين 1395
دستورالعمل حسابداری ابلاغ اوراق مشارکت فروش نرفته واسناد خزانه اسلامی مربوط به اعتبارات قبل از سال 1394 18 مرداد 1394
دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی مربوط به اعتبارات قبل از سال 1394 18 مرداد 1394
دستور العمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها 05 خرداد 1394
فایل مربوط به انتقال حسابها از نقدی به تعهدی جهت سند افتتاحیه 05 خرداد 1394
کدینگ پیشنهادی حسابهای کل و معین نظام حسابداری بخش عمومی 14 بهمن 1393
اصلاحیه دستورالعمل حسابداری انتقال وجوه نامشخص ،چک های بین راهی و اشتباه واریزی 09 آذر 1393

ویژه های امروز


تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه هماهنگی وتلفیق حساب های استان تهران می باشد.

طراحی و اجرا توسط سپیک